Keresés:


Missziós nyilatkozat
Az ATP az élővilág egyik legsokoldalúbb molekulája: a metabolikusan aktív sejtek "energiavalutájaként" és a genetikai anyag építőköveként közismert, emellett a sejten belüli és sejtek közötti információátvitel hírvivő molekulájaként is fontos biológiai szerepe van. Ez utóbbi funkcióját specifikus jelfelismerő molekulák, az ionotróp P2X és metabotróp P2Y receptorok népes családja közvetíti. Kutatócsoportunk fő missziója az ATP jelátviteli szerepének megértése a fiziológiás és kóros idegi információfeldolgozásban és ezáltal új gyógyszercélpontokat találni idegrendszeri betegségek gyógyszeres terápiájában. A purinerg jelátvitelt többszintű, integrált módon tanulmányozzuk, beleértve az ATP felszabadulásának és szövetközti inaktivációjának valamint az ATP és egyéb purinok által közvetített pre- és posztszinaptikus hatások vizsgálatát; a purinerg receptorok feltérképezését fiziológiás körülmények közt és idegrendszeri betegségek állatkísérletes modelljeiben. Második fő célkitűzésünk megérteni az abuzusdrogok, ezen belül is a kannabinoidok és a nikotin központi idegrendszeri hatásmódját és azonosítani az ebben szerepet játszó receptor altípusokat, illetve szeretnénk jobban megismerni a neurodegeneratív betegségek (Alzheimer kór, Parkinson kór) hátterében álló neurokémiai elváltozásokat. 
 
A csoport bemutatása
A Molekuláris Farmakológia kutatócsoport 2003 január 1.-én alakult a Prof. Vizi E. Szilveszter által vezetett neurofarmakológiai kutatócsoport négyfelé oszlásával, de mint önálló kutatási irányvonal már a korábbi időszakban is létezett. A csoport specifikus szakértelme elsősorban a nagy hagyományokkal rendelkező neurofarmakológiai és neurokémiai módszereken alapszik, különös tekintettel a neurotranszmitter felszabadulás és a preszinaptikus szabályozó mechanizmusok kutatására. Ez a megközelítés az utóbbi években multidiszciplináris technikai repertoárral egészült ki, az anatómiai módszerektől a molekuláris biológián át a viselkedésfarmakológiáig.  
A csoportban elsősorban három fő irányvonalban folynak a kutatások: 1. A purinerg jelátviteli rendszer funkcionális feltérképezése a központi és perifériás idegrendszerben 2. Abuzusdrogok (nikotin, kannabinoidok) központi idegrendszeri hatásmódjának  megértése 3. Neurodegeneratív betegségek (Alzheimer kór, Parkinson kór) neurokémiai alapjainak tanulmányozása.
A purinerg jelátvitel tanulmányozása magában foglalja az (i) ATP felszabadulásának (ii) extracelluláris inaktvációs mechanizmusainak (újrafelvétel és enzimatikus degradáció), valamint (iii) az ATP és lebontási terméke, az adenozin által közvetített pre- és posztszinaptikus hatásoknak a vizsgálatát neuronális aktivitás során, többoldalú megközelítésekkel  (neurotranszmitter felszabadulás, hormon és citokin produkció, Ca2+ szignalizáció); receptor feltérképezést és azonosítást (RT-PCR, immuncitokémia, western blotting, farmakológiai analízis, transzgenikus technológiák). A nikotin és kannabinoid rendszer feltárása során hasonló módszereket és feltérképezési stratégiát alkalmazunk, a fő cél itt az abuzusdrogok pontos molekuláris hatásmódjának megértése és az azokban résztvevő új és ismert kannabinoid és nikotin receptor altípusok azonosítása. A neurodegeneratív betegségek patomechanizmusában elsősorban az energiadeficit, a gyulladás, az oxidativ stressz és a neurotranszmitterfelszabadulás kapcsolatrendszerét tanulmányozzuk. Valamennyi kutatás közös célja a kémiai információátvitel megértése élettani és patológiás körülmények között és új terápiás célpontok azonosítása neuropszichiátriai betegségekben, valamint a fájdalomcsillapítás céljára. Ez utóbbi célból patológiás modelleket és humán kísérleti mintákat is alkalmazunk kutatásainkban a klinikai és ipari kutatóhelyekkel történő gyümölcsöző együttműködésben. 
 
A csoport tagjai

 

 

Molekuláris farmakológia Kutatócsoport

Név Szervezet Státusz Szobaszám Mellék Közvetlen szám Fax


Sperlágh Beáta MD, DSC   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)    802/a  273  2109970  2109423 
 
Baranyi Mária MSC   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)    802/A  289, 184  2109978   
 
Horváth Gergely Pál   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)    803/a  286     
 
Kittel Ágnes DSC   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)    802/C, 803/a, 412  281, 286, 212     
 
Kovács Gergely Dr.   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)    706  276     
 
Otrokocsi Lilla   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)    803/a  286     
 
Calovi Stefano   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)    802  364     
 
Koványi Bence Péter   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)    804  287     
 
Tóth Adrián András Dr.   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)           
 
Borza Alexandra Mónika   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)    703  272     
 
Gölöncsér Flóra   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)    804/a  283     
 
Kőrössy Zsuzsanna   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)    703  272  210-9969   
 
Egyed Bálint   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)    804  283     
 
Kulcsár Szabina   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)    703  272     
 
Lévay Erika Evelyn   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)    703       
 
Oroszi Tünde   Molekuláris Farmakológia Kutatócsoport (11)    802  185