Keresés:


A Celluláris Farmakológia Kutatócsoport bemutatkozik
A laboratórium elsősorban a celluláris szintű (patch clamp, egysejt-imaging eljárások) neurofarmakológiai kérdések vizsgálatával foglalkozik. Klinikai együttműködésben és jelentős nemzetközi konzorciumban való részvétellel (EuroHear, EU6 integrált projekt), halláskutatás is folyik nálunk, melynek keretében a hallás élettanával és a szenzorineurális halláskárosodások kórélettanával kapcsolatos neurofarmakológiai vizsgálatokat végzünk. A kutatás-fejlesztésben való részvétel magyar és nemzetközi gyógyszeripari cégekkel történő együttműködés keretében történik. Ezen munka sikerességét már bejegyzett nemzetközi szabadalom is jelzi. A csoport munkatársai rendszeresen részt vesznek az egyetemi graduális képzésben (gyógyszertan oktatás, Semmelweis Egyetem), a posztgraduális oktatásban (Semmelweis Egyetem PhD programok), valamint a klinikai farmakológia szakvizsga előkészítő elméleti és gyakorlati kurzusok megtartásában. Munkánk elméleti kiindulópontja a Vizi professzor által felfedezett "nemszinaptikus transzmisszió". Ez az alapvető neurobiológiai jelenség a központi idegrendszert érintő betegségek gyógyszeres terápiájának is fontos elméleti hátteret szolgáltat, hiszen ma már elfogadott, hogy a neurofarmakonok többsége relatíve kis koncentrációban, nagy affinitású, nemszinaptikus receptorokon fejtik ki hatásukat.
 
A laboratóriumban jelenleg folyó témák:
 
1. A nemszinaptikus receptorok funkciói: A nikotinos acetilkolin receptorok és az alfa-adrenerg receptorok hatása a dendritkus kalcium dinamikára kombinált patch clamp és két-foton mikroszkópos technikai megközelítésben.
 
2. Transzmitter kölcsönhatások a hallás szenzoros mechanizmusaiban: a gyermek és felnőtt populációban egyaránt gyakori szenzorineurális halláskárosodások kórtanában fontos szerepet játszanak a hallás élettani működésében résztvevő neurotranszmitterek. A halláskárosodásban és annak kivédésében játszott szerepüket, lehetséges gyógyszeres befolyásolhatóságukat vizsgáljuk a sejtek közötti valamint a sejten belüli jelátviteli folyamatokat nyomon követni képes in vitro transzmitter felszabadulást mérő és funkcionális imaging ill. in vivo elektrofiziológiai módszereinkkel.
 
3. A gyógyszerek receptor- és ioncsatorna-szintű hatásai az idegsejtek információ feldolgozására. Az idegrendszerre ható gyógyszerek hatásmechanizmusát a célfehérje (receptor-ioncsatorna, ill. feszültség függő ioncsatorna) szintjén próbáljuk megismerni: Milyen kötőhelyre kötnek, ill. hogyan módosítják a csatorna viselkedését (kapuzási kinetikáját). Módszereink: Elektrofiziológia, gyors anyagadó módszerek, kinetikai modellezés, szerkezeti modellezés.
 
4. Az idegsejtek ischemiás károsodásának sejtszintű mechanizmusai. Az ischemia hatására bekövetkező sejtkárosodások hátterében egy komplex kaszkád mechanizmus áll. Ennek kiemelten fontos elemeit az intracelluláris kalcium és nátrium valamint a reaktív oxigén származékok ischémiás inzultus hatására fellépő változásait és az azok közötti összegüggéseket vizsgáljuk nagy tér- és időbeli felbontást biztosító fluoreszcens mikroszkópos módszerekkel (funkcionális imaging). Kísérleti modellként oxigén-glukóz elvonást és a kórfolyamat bizonyos elemeit szelektíven aktiváló farmakonokat alkalmazunk különböző agyterületekből készített agyszeleteken. A CCD kamerával rögzített optikai jeleket párhuzamos patch clamp elektrofiziológiával kombináljuk.
 
Alkalmazott technikák:
  • patch clamp elektrofiziológia gyors anyagadó rendszerrel kiegészítve (ion csatorna kinetika tanulmányozása)
     
  • két-foton pásztázó lézer mikroszkópia current clamp elektrofiziológiával kombinálva (távoli dendritek és dendrit tüskék fiziológiájának és a belső fül sejtjeinek tanulmányozása)
     
  • CCD kamera alapú ratio imaging rendszer current clamp elektrofiziológiával kombinálva túlélő agyszeletekben és egér hemicochlea preparátumban (intracelluláris Ca2+ és ROS homeosztázisának tanulmányozása idegsejtekben és a belső fül különböző sejtjeiben)
     
  • transzmitter felszabadulás mérése a cochleában radioaktív izotópos jelöléssel (transzitter kölcsönhatások tanulmányozása)
 
Missziós nyilatkozat
A laboratórium fő kutatási profilját neurofarmakológiai vizsgálatok jelentik; a neurofiziológia, neuropathológia és a gyógyszerhatások alapvető mechanizmusainak megismerése celluláris, illetve szubcelluláris szinten, klasszikus neurokémiai és korszerű elektrofiziológiai, optikai technikákat használva. Az egyik legfontosabb kitűzött cél a laboratóriumban a klasszikus farmakológiai kérdések megválaszolása (receptorok és ioncsatornák közvetlen hatásai) újszerű technikai megközelítéssel, a fizika és a kémia legújabb fejlesztéseinek felhasználásával. Ebből a célból először alkalmaztuk hazánkban és a közép-kelet európai térségben a két-foton pásztázó lézer mikroszkópia módszerét. A gyors ionáramok modulációjának, az intracelluláris kalcium, nátrium és a reaktív oxigén származékok szintjének nyomon követése és változásaik megértése a nemszinaptikus receptor funkciók feltárása szempontjából rendelkezik nagy jelentőséggel a celluláris farmakológia laboratórium kutatásaiban.
 

Celluláris Farmakológia Kutatócsoport

Név Szervezet Státusz Szobaszám Mellék Közvetlen szám Fax