Keresés:


Szakmai munka
A Thalamus kutatócsoport 2003 január 1.-én alakult. A kutatások fő támogatója a Wellcome Trust ötéves International Senior Research Fellowship programja.
Kutatásaink során anatómiai és elektrofiziógiai módszerekkel. molekuláris, celluláris és neuronhálózati szinten vizsgáljuk a magasabb rendű talamikus magvak tulajdonságait. Munkánk során feltérképezzük az általunk feltárt, új talamikus gátló rendszer összeköttetéseit. Receptor lokalizációs és elektron mikroszkópos 3D rekonstrukciót alkalmazó kísérletekkel vizsgáljuk a magasabbrendű magvak szinaptikus szerveződését. A morfológia munkák segítségével felállított predikciók alapján fiziológiai kísérletek segítségével mérjük a talamikus sejtek aktivitását altatott állatokon. EEG méréssel kombinált in vivo juxtacelluláris elvezetésekkel vizsgáljuk az afferens pályát adó sejtek tüzelési mintázatát, illetve a globális talamokortikális ritmusokhoz való viszonyát
Csoportunk szoros kollaboráció alakított ki Prof Anita Lüthi-vel (Biozentrum, University of Basel) akivel egy olyan új talamikus in vitro szelet preparátumot dolgoztunk ki, amiben az új talamikus gátlórendszer szinaptikus fiziológiáját közvetlenül lehet tanulmányozni. Másik kollaboráló partnerünkkel Martin Deschenes-el (Lavall University, Quebec) e gátlórendszer hatását vizsgáljuk a szenzoros ingerület áttevődésre. 
 Csoportunk első ízben kísérli meg a magasabbrendű magvak komplex anatómiai és fiziológiai analízisét, a receptor lokalizációtól, a szinaptikus folyamatokon keresztül a globális oszcillációkban betöltött szerepig. Nézetünk szerint ez a komplex megközelítés a magasabbrendű talamikus működés új modelljéhez vezethet, mely számos további kísérlet kiinduló pontját képezhetik.
 
Missziós nyilatkzat
Számos kísérlet egyértelműen igazolja, hogy a magasabbrendű idegrendszeri működések hátterében agykérgi neuronhálózatok komplex interakciói felelősek. Ezt az agykérgi működést döntően meghatározza a talamuszból érkező információ. Minden agykérgi működés feltételezi a vele kapcsolatban lévő talamikus területek épségét és a vele való folyamatos interakciót. Az utóbbi időben jelentős fordulat következett be a talamusz kutatásban. Kiderült, hogy a talamusz egyes magcsoportjaiban, az ún magasabbrendű magvakban, az információ áramlás iránya nem a régóta ismert periféria-talamusz-agykéreg útvonal, hanem e magvak esetében fordított, az agykéreg irányítja a talamuszt és ezen keresztül valószínűleg más távolabbi kéregterületeket. Ez az irányítás egy, csak erre a magvakra jellemző, kortikotalamikus serkentő pálya révén valósul meg. Kutatócsoportunk egy új GABAerg pályarendszert azonosított, mely szelektíven a magasabbrendű talamikus magvakat idegzi be. Ezen afferensek morfológiai sajátságai arra utalnak, hogy e rendszer jelentős gátló/szabályzó kontroll alatt tartja a magasabbrendű magvakat. Kísérleteinkkel igazoltuk tehát, hogy a magasabbrendű magvakat nemcsak egy specifikus serkentő, hanem egy specifikus gátló rendszer is jellemzi.
 
Kutatócsoportunk fő célkitűzése a magasabbrendű talamikus magvakra jellemző két pályarendszer kombinált morfológiai és funkcionális analízise. Arra a kérdésre keressük a választ milyen módon befolyásolja a két specifikus serkentő illetve gátló pálya a magasabbrendű talamikus magvak működését és ezen keresztül a magasabbrendű idegrendszeri funkciókat.
Talamikus gátló folyamatok állnak számos népegészségügyi szempontból is fontos idegrendszeri folyamat hátterében (Parkinson kór, számos epilepszia típus, a fájdalomcsillapítók és altatók hatásmechanizmusa stb.). A kísérleteinkből származó eredményeknek közvetlen jelentősége lehet e működések megértésében. Az általunk feltérképezni kívánt receptoriális és szinaptikus folyamatok új terápiák kidolgozásának alapjait képezhetik e betegségekkel kapcsolatban.
 

Thalamus Kutatócsoport

Név Szervezet Státusz Szobaszám Mellék Közvetlen szám Fax


Acsády László Dr.   Thalamus Kutatócsoport (32)    410, OGR 108  248  2109416  2109412 
 
Barthó Péter Dr.   Thalamus Kutatócsoport (32)    508  187     
 
Dávid Csaba   Thalamus Kutatócsoport (32)    508  187     
 
Mátyás Ferenc   Thalamus Kutatócsoport (32)    510/b  177, 291     
 
Bokor Hajnalka Dr.   Thalamus Kutatócsoport (32)    508  187  2109417  2109412 
 
Farkas Lívia   Thalamus Kutatócsoport (32)    508  187     
 
Hádinger Nóra   Thalamus Kutatócsoport (32)    508  187     
 
Komlósi Gergely Sándor   Thalamus Kutatócsoport (32)    508  187     
 
Plattner Viktor   Thalamus Kutatócsoport (32)    508  187     
 
Faddi Krisztina   Thalamus Kutatócsoport (32)    410  291    2109412 
 
Bárány László   Thalamus Kutatócsoport (32)    410  291     
 
Bősz Emília   Thalamus Kutatócsoport (32)    508  187     
 
Faradzs-Zade Lejla   Thalamus Kutatócsoport (32)    510/b  177