Keresés:


A csoport munkájának bemutatása
A Celluláris Idegélettan Laboratóriumot Nusser Zoltán 2000-ben alapította az Intézetben.  A laboratóriumban jelenleg két posztdoktorális kutató és három PhD hallgató és egy aszisztens dolgozik.  In vitro idegélettani és neuroanatómiai módszerekkel vizsgálják a központi idegrendszer szinaptikus kapcsolatainak működését és különböző idegsejteknek a viselkedését. 
 
Nusser Zoltán Oxfordi, Londoni és Los Angelesi tanulmányai alatt a neurotranszmitter receptorok sejtfelszíni eloszlását kvantitatív immunhisztokémiai módszerekkel vizsgálta. Kísérletei rámutattak a metabotróp és ionotróp glutamát receptorok szubszinaptikus szegregációjára (Nusser, et al., 1994, Neuroscience 61, 421), különböző GABAA receptorok szinaptikus és extraszinaptikus eloszlására (Nusser, et al., 1998, J Neurosci 18, 1693), valamint AMPA típusú glutamát receptorok szinaptikus mennyiségének nagymértékű változékonyságára (Nusser, et al., 1998, Neuron 21, 545). Élettani módszerekkel kimutatta, hogy a GABAA receptorok szinaptikus mennyiségének változékonysága felelős a különböző méretű szinaptikus áramok kialakulásáért (Nusser, et al., 1997, Neuron 19, 697). Továbbá megmutatta, hogy egy kísérletes epilepszia modellben az epilepsziás állatok hippokampális szemcsesejtjeiben mérhető gátlás erősödéséért a szinaptikus receptorok számának megnövekedése felelős (Nusser, et al., 1998, Nature 395, 172).
 
A Celluláris Idegélettan Laboratórium alapításának első éveiben a rövidtávú szinaptikus plaszticitás sejttípus-függő változékonyságának leírásában tett lényeges előrelépést (Losonczy et al., 2002, J Physiol (London) 542, 193).  A csoport megmutatta, hogy a serkentő hippokampális szinapszisoknál a traszmisszió leírható egy egyszerű binomiális kvantális modellel és a rövidtávú plaszticitásért a transzmitter felszabadulás valószínűségének növekedése felelős (Biró et al., 2005, J Neurosci 25, 223). A csoport eredményei rámutattak arra, hogy egyes hippokampális GABAerg interneuronok nagyon alacsony valószínűséggel szabadítanak fel GABA-t és ennek az alacsony transzmitter felszabadítási valószínűségnek az oka egy prészinaptikus kannabinoid receptor aktiváció (Losonczy et al., 2004, Proc Natl Acad Sci U S A 101, 1362).  A csoport kvantitatív immunhisztokémiai módszerekkel megmutatta, hogy egyes feszültség-függő ion csatornák sejtfelszíni eloszlása rendkívül komplex.  A hiperpolarizációra aktiválódó kation csatorna 1-es alegység (HCN1) hippokampális piramissejteken távolság-, szubcelluláris kompartment- és sejt domain-függő eloszlást mutat (Lőrincz, et al., 2002, Nat Neurosci 5, 1185).  Ugyanezen a csatornák eloszlása más szabályokat követ a szaglógumóban.  Itt a sejtek felszínén a sejttestől való távolság függvényében nem változik a csatorna denzitás, de eltérő különböző sejttípusokon (Holderith, et al., 2003, Eur J Neurosci 18, 344).
 

Celluláris Idegélettan Kutatócsoport

Név Szervezet Státusz Szobaszám Mellék Közvetlen szám Fax


Nusser Zoltán József Dr.   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    912  358    2109984 
 
Dr. Éltes Tímea   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    711/a, 805  179, 357     
 
Holderith Noémi Dr.   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    711/a, 912, 805  179, 181, 357    2109412 
 
Kerti Margit Katalin Dr.   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    910, 805  288, 357     
 
Kirizs Tekla Dr.   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    910  288     
 
Kis Viktor   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    910, 806  288, 180     
 
Lenkey Nóra Dr.   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    711/a, 805  179, 357     
 
Lőrincz Andrea Dr.   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    910  288, 181     
 
Somogyi Péter FRS   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)           
 
Spitzer Klaudia   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    805  288, 357, 109     
 
Sümegi Máté Dr.   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    910  288, 222     
 
Szoboszlay Miklós   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    805  357     
 
Bánsághiné Rónaszéki Dóra   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    910/a  288    2109984 
 
Dobai Éva   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    910  288, 264     
 
Kókay Bence   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    910  288, 222     
 
Bolonyai Borbála   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    910  288     
 
Elektronmikroszkópos labor V.   Celluláris Idegélettan Kutatócsoport (33)    511  213