Keresés:


Missziós nyilatkozat
A csoport kutatásaival az idegsejt-fenotípus kialakulásának egyes folyamatait szeretné tisztázni. Idegi őssejt vonalakat alapítottak p53-deficiens és vad típusú egérembriók elülső agyhólyagjaiból (NE-4C, NE-7C2; WNE vonalak), és a "pán-neurogenezis" folyamatait vizsgálják in vitro indukált idegsejt-képzés folyamán. Az idegsejt-alakulás meghatározott szakaszain vizsgálják i) a közvetlen sejt-sejt kapcsolatok és az adhéziós molekulákon át megvalósuló jelzések szerepét; ii) a különböző "pro-neurális" és neurális gének expresszióját; iii) a neurotranszmitter-fenotípus meghatározódásának folyamatait; és iv) meghatározott régió-specifikus gének szerepét a neuron-fenotípus kialakulásában. Ko-kultúra rendszerekben, jelölt idegi őssejtek felhasználásával vizsgálják az asztroglia sejtek közreműködését az idegi sejtsors kialakításában (link to: http://angel.elte.hu/cellmot/co-culture). A jelölt idegi őssejtek agyszövetbe való beültetésével keresik azokat a feltételeket, amelyek az őssejtek agyi beépülését segítik. Az őssejtek "hely-kereső / helytaláló" vándorlási folyamatainak megértéséhez módszereket dolgoznak ki, amelyekkel a sejtek adhezivitása mérhető.
 

Beszámoló a csoport munkájáról

A Sejt- és Fejlődés Neurobiológia Laboratórium a KOKI Szövettenyésztő Laboratóriumának továbbfejlesztésével, 1997 januárjában alakult. Alapító munkatársai korábban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem oktatói voltak, és továbbra is vállalnak feladatokat az egyetemi képzésben. A kutatócsoport, megalakulása óta az idegsejt-képződés folyamatait vizsgálja. A neurogenezis sejt- és molekuláris biológiai folyamatait idegi őssejtek indukált idegsejt-képzése során, in vitro tanulmányozzák. Ép, vagy betegség-modell állatok agyába való beültetéssel az idegi őssejtek intracerebrális sorsát követik. A csoport magas technikai színvonalon használ sejt- és molekuláris biológiai, valamint implantációs és szövettani módszereket. Vizsgálatok jelentős részét a laboratórium által alapított, egy-sejteredetű, feno- és genotípusát tekintve homogén, NE-4C és NE-7C2 neuroektodermális progenitor-sejtvonalakon végzik. A sejtvonalakat p53-/- egérembriók (E9) elülső agyhólyagjaiból Madarász Emília és Schlett Katalin klónozta. A sejtek "fenntartó tenyészetekben" folyamatosan osztódnak, és idegi őssejt-sajátságokat mutatnak. Retinsav vagy perinatális asztroglia sejtek jelenlétében 5-7 napon belül idegsejtekké, majd később (~ 10 nap) asztroglia sejtekké differenciálódnak. Az in vitro neuron-képzés jól reprodukálható, morfológiai, biokémiai és fiziológiai jellemzőkkel jól leírható lépéseken át történik. A sejtklónok embrionális idegi őssejtek immortalizált megfelelői. Jelenleg a csoport hasonló sejtvonalat alapított vad típusú egérembriók agyszövetéből (WNE vonal). Létrehozták az NE-4C hisztológiai jelzést - zöld fluoreszcens fehérjét (GFP) vagy hő-rezisztens placentális alkalikus foszfatázt (PLAP) - hordozó al-klónjait. A sejtvonalakat az ATCC sejtbankba helyezik letétbe.
Az idegi őssejtek helykereső/helytaláló viselkedésének jellemzésére speciális vizsgálati módszereket vezettek be. A sejt-ECM kapcsolatok mérésére optikai hullámvezető spektroszkópia (optical waveguide light spectroscopy (OWLS)) elvén alapuló módszereket dolgoztak ki. Az OWLS-technika sejtbiológiai alkalmazásának kidolgozásában szorosan együttműködnek az OWLS műszert és szenzort gyártó / fejlesztő MikroVákuum Kft-vel (www.microvacuum.com). A fejlődő idegi sejtek mozgásának és vándorlásának elemzésére, az ELTE Biológiai Fizika Tanszékével együttműködve, számítógép-vezérelt video-mikroszkópos eljárásokat használnak. (http://angel.elte.hu/homepage/ ).
Az NE-4C sejteket több laboratóriumban is alkalmazzák kísérleti modellként. A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont Embriológiai Laboratóriumában (Dr. Gócza E.) in vitro kiméra-embriók létrehozásával vizsgálták a korai idegi őssejtek fejlődési potenciálját. Az indukált neurogenezis során bekövetkező gén-aktivációs változásokat Dr. J.Beckers laboratóriumában (GSF, Neuherberg, Germany) DNS-array módszerrel vizsgálták.  A sejtek intracerebrális sorsának vizsgálatában két francia laboratórium (Inst.of Embryiology College de France, Nogent-sur Marne; Dr.T. Jaffredo és UMR-6544 ICNE, CNRS-Univ. de l'Mediterranée, Marseille, France;  Dr. J.P. Herman) vett részt.
A kutatómunka mellett, a Laboratórium feltételeket biztosít az MTA KOKI más csoportjaiban végzendő sejt- és szövettenyésztő munka számára. Ph.D. hallgatók részére reguláris "Sejttechnológia" elméleti és gyakorlati, valamint "Idegi Sejtdifferenciálódás" címen, két-féléves elméleti képzést nyújt.
 

Idegi Sejtbiológia Kutatócsoport

Név Szervezet Státusz Szobaszám Mellék Közvetlen szám Fax