Keresés:


Hálózat-Idegélettani Kutatócsoport
A Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport 2009. április 1-én alakult meg az Intézetben.  Csoportunk fő célja az idegsejtek által létrehozott komplex hálózatok viselkedésének megértése. A jellegzetes hálózati aktivitásmintázatok mögött az egyes idegsejttípusok időben összehangolt működése áll, melynek létrejöttében fontos szerepet játszik a sejtek közti szinaptikus kommunikáció rövid- és hosszútávú módosíthatósága. Szeretnénk megérteni, hogy a szinaptikus jelátvitel és az ebben bekövetkező változások hogyan alakítják ki az idegsejtek aktivitásának szinkronizációját a kérgi neuronhálózatokban, és miként határozzák meg a jelfeldolgozás főbb sajátságait.
 
  Kutatásaink során fény- és elektronmikroszkópos módszereket és in vitro elektrofiziológiai méréstechnikákat alkalmazunk képalkotóeljárásokkal ötvözve. A laboratóriumban folyó kutatási projektek három fő téma köré csoportosulnak:
 
1) Csoportunk új kutatási vonala az amygdala magok gátló neuronhálózatait, azok szinaptikus szerveződési elveit célozza megismerni. Az amygdalának fontos szerepet tulajdonítanak az emocionális reakciók, ill. a hozzájuk kapcsolódó memórianyomok kialakításában. Az agyterület erős szubkortikális kontroll alatt áll, mely feltehetőleg elsősorban a lokális gátlósejteken keresztül fejti ki hatását az itt lévő principális vetítősejtek működésére. Az amygdala hálózati működésének megismerése közelebb vihet minket ahhoz, hogy megértsük, miként szabályozza pl. a dopamin vagy az acetil-kolin az emocionális memórianyomok kialakulását. E kutatások eredményei olyan lehetőségeket rejtenek magukban, amelyek alkalmasak lehetnek az egyes pszichiátriai betegségek (pl. szorongás, depresszió, pánik reakció) mögött meghúzódó sejtszintű jelenségeket tisztázni.
 
2) További fő érdeklődési körünk a neuronhálózatok szinkron aktivitásai mögött rejlő sejtszintű mechanizmusok felderítése. Dr. Ole Paulsen kutatócsoportjával (Oxfordi Egyetem, Anglia) kollaborációban meghatároztuk, hogy egy kérgi agyterületen, a hippokampuszban farmakológiailag kiváltható gamma (30-40 Hz) oszcillációk létrehozásáért a piramissejtek és az azok szomatikus régióját beidegező gátlósejtek időben összehangolt aktivitása a felelős. A jelenleg folyó kutatásainkkal szeretnénk feltárni a hippokampális gamma oszcilláció tovaterjedése mögött álló mechanizmusokat, illetve terveink között szerepel egy másik, a memóriafolyamatokkal szoros kapcsolatba hozott szinkron idegsejtaktivitás, az ún. éleshullám (sharp wave) hátterében álló sejtszintű folyamatok kutatása is.
 
3) Célunk meghatározni a nitrogén monoxid (NO) és a CB1 típusú kannabinoid-receptorok közti jelátviteli rendszer molekuláris elemeinek eloszlását és szerepét a szinaptikus gátlás hatékonyságának rövid- és hosszútávú szabályozásában. Ezt az irányvonalat egy korábbi munkánk alapozza meg, melyben bebizonyítottuk, hogy a gázmolekulák (NO) és a zsírsavszármazékok (az endokannabinoidok) molekuláris kaszkádjai együttesen kontrolálják a kannabinoid-érzékeny gátló szinapszisok rövidtávú plaszticitását.
 
A csoportban folyó kutatások finanszírozása az alábbi támogatók segítségével valósul meg:
Wellcome Trust
OTKA
 
Válogatott közlemények

Hájos N., J. Pálhalmi, E.O. Mann, B. Németh, O. Paulsen and T.F. Freund (2004) Spike timing of distinct types of GABAergic interneurons during hippocampal gamma oscillations in vitro. J. Neurosci. 24:9127-37.

Mann E.O., Suckling J.M., Hájos N., Greenfield S.A. and Paulsen O. Perisomatic feedback inhibition underlies cholinergically induced fast network oscillations in the rat hippocampus in vitro. Neuron, 45:105-17. (2005)

Oren I., Mann E.O., Paulsen O. and Hájos N. Synaptic currents in anatomically identified CA3 neurons during hippocampal gamma oscillations in vitro. J Neurosci. 26:9923-34. (2006)

Makara J.K., Katona I., Nyíri G., Németh B., Ledent C., Watanabe M., de Vente J., Freund T.F. and Hájos N. Involvement of nitric oxide in depolarization-induced suppression of inhibition in hippocampal pyramidal cells during activation of cholinergic receptors. J Neurosci. 27:10211-22. (2007)

Hájos N, Ellender TJ, Zemankovics R, Mann EO, Exley R, Cragg SJ, Freund TF, Paulsen O. Maintaining network activity in submerged hippocampal slices: importance of oxygen supply. Eur J Neurosci. 29:319-27. (2009)

 
 

Hálózat-Idegélettani Kutatócsoport

Név Szervezet Státusz Szobaszám Mellék Közvetlen szám Fax


Hájos Norbert Dr.   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    601  387    2109412 
 
Papp Orsolya Dr.   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    613  386     
 
Rovira Laura   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    613  386     
 
Andrási Tibor   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    613, 612  386, 351     
 
Zsedényi Csilla   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    613  386     
 
Gregori Erzsébet   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    601  317     
 
Krizsán Éva   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    613/a  282     
 
Barabás Bence   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    613       
 
Czuczu Barbara   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    613  386     
 
Huszár Zsófia   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    613  386     
 
Jordán Viktória   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    613  386     
 
Kozma Richárd   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    613  386     
 
Magyar Dániel   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    613/a  282     
 
Müller Kinga   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    613  386     
 
Nagy Gergő   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    613  386, 282     
 
Nagy-Pál Petra   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    613  282     
 
Vikór Attila   Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport (34)    613  386